Mladí
hasiči

TRÉNINKY KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17:00 HOD. V PROSTORÁCH HASIČSKÉ ZBROJNICE

Mladí hasiči v roce 2017

Rok 2017 utekl jako voda, a tak si pojďme zavzpomínat, co se událo v kroužku mladých hasičů.

Hned v lednu jsme s mladšími žáky vyrazili do Ostravy na Michálkovickou uzlovačku. Ve velké konkurenci se nakonec naše družstvo umístilo na děleném 5. až 8. místě, přičemž v základním kole obsadili 6. příčku. V únoru jsme pokračovali hasičskou zručností na Pstruží, kde mladší i starší žáci vybojovali shodně 9. místo. V březnu jsme se se staršími žáky zúčastnili dalšího kola hry Plamen - Hadicové a uzlové štafety. V rámci této soutěže si děti vyzkoušely i místní polygon a zjistily, že to hasiči při zásahu nemají tak jednoduché, jak by se někomu mohlo zdát. Závěrem měsíce pak plnily odborky a do našich řad přibyli noví preventisté a preventisté junioři, strojníci a strojníci junioři a cvičitelé.

Pak už nás čekaly soutěže v královské disciplíně: požárním útoku. Celkem jsme se zúčastnili 13 soutěží konaných na Nové Vsi, v Malenovicích, Krmelíně, Fryčovicích, Petřvaldíku, Ostravici, Řepištích, Oprechticích, Frýdlantě nad Ostravicí, Janovicích, na Lubně a v Lučině a starší žáci absolvovali i noční soutěž konanou opět v Oprechticích.

Mladší žáci objeli 6 soutěží. Nejlepšího umístění dosáhli na Ostravici, kde vybojovali 7. místo za čas 19,070, ale nejlepší dokončený útok měli v Krmelíně, a to v čase 18,89. Bohužel červený praporek prohlásil náš útok za neplatný. I mistr tesař se někdy utne a náš proudař prostě přehlédne čáru výstřiku.

Starší žáci mají na kontě 12 soutěží. Nejlepší dokončený útok byl také v Krmelíně, ovšem s veselejším bílopraporkovým koncem, ale i tak čas 16,58 stačil pouze na 8 místo. Nejlepší sestřik zvládli na Lubně, kde se první terč sklopil v čase 14,209. Bohužel do kroužku mladých hasičů jsem ještě nezařadila hodiny Berouskova krotitelství divé zvěře a neživých organismů, a tak výsledkem menšího boje s kobrou královskou byl devítivteřinový prostřik. A teď pomyslná fanfára na závěr výčtu úspěchů a neúspěchů starších žáků: Janovice, slunečné počasí, teplota vzduchu 27 °C, teplota vody 10 až 15 °C, urputný běh do kopce, rozsvícení terčů a zástava časomíry na 19,771 a na krku se pohupují bronzové medaile. Konec poetického okénka.

24. června ráno za krásného letního slunečného počasí jsme se sešli u hasičárny, abychom uspořádali jubilejní 10. ročník soutěže mladých hasičů O pohár SDH Frýdlant nad Ostravicí. Celková účast 34 družstev všechny velmi potěšila. V kategorii mini žáků zápolilo hned 5 družstev. Jako nejlepší se ukázali drobci z Malenovic s časem 21,660, na paty jim šlapal Petřvaldík, který získal stříbro za čas 24,986 a bronz putoval do Lučiny za čas 35,033. V kategorii mladších žáků se na start postavilo 15 družstev. Triumf zaznamenaly Metylovice A za čas 15,369, na záda jim dýchala Nová Ves s časem 15,533 a bronz opět putoval do Lučiny díky času 15,880. 14 družstev starších žáků a na stupních vítězů 2x Malenovice. Áčko získalo zlato za čas 11,633 a béčko bralo bronz za čas 12,933. Stříbro si pak utrhlo béčko Nové Vsi s časem 11,745.

Na podzim nás potom čekal Závod požárnické všestrannosti. Na start se bohužel postavil pouze 1 jednotlivec, a to Radim Matěj v kategorii dorostenec střední. 3, 2, 1, start a Radim je na trati. Po uplynutí předpokládaného času běhu vyhlížím od cílové čáry, ale Radim nikde. Mezitím dobíhali další jednotlivci, kteří dokonce vyběhli až po Radimovi a on pořád nikde. Nervozita stoupá, číhám u vysílačky, zda se něco nepřihodilo a najednou vidím vyběhnout ze zatáčky modrošedý dres. Hurá, Radim s úsměvem na tváři a výkřikem „já jsem se 2x ztratil“ probíhá cílovou čárou. Z čehož si asi sami vyvodíte, že skončil na 1. místě, bohužel od konce.

Na závěr roku už nás čekala pouze vánoční besídka, na kterou si děti připravily samy různé soutěže, křížovky a písničky, já jsem byla spíš přes catering a coby Ježíškův prostředník.

Závěrem zprávy jen zmíním, že za rok 2017 jsme nasbírali 230 kg papíru.

A na úplný závěr mi už zbývá jen vyslovit obrovská slova díků panu inženýru Jiřímu Hořínkovi, řediteli Střediska sociálních služeb města Frýdlantu nad Ostravicí, za poskytnutí tréninkových prostor v zahradě tohoto střediska, když zahrada při hasičské zbrojnici byla po revitalizaci a nebylo možné ji využít. A v neposlední řadě velice a velice děkuji všem členům našeho sboru, kteří se jakoukoliv měrou podíleli ať už na pořádání dětské soutěže či vypomohli při účasti mladých hasičů na trénincích a soutěžích.

Zuzana Petrová
Vedoucí MH

1 2