Aktuality

12. ročník soutěže mladých hasičů "O Pohár SDH Frýdlant nad Ostravicí"

Dne 29. června 2019 se v areálu hasičské zbrojnice ve Frýdlantu nad Ostravicí konala soutěž mladých hasičů v požárním útoku. 12. ročníku, se zúčastnilo celkem 25 družstev ve čtyřech kategoriích. V kategorii mladších žáků soutěžilo celkem 9 družstev, kategorie starších žáků čítala 12 družstev, v kategorii dorostu se utkaly družstva Lubna, Pržna a Nýdku. V kategorii mini žáků se představilo družstvo z Hukvald.


VÝSLEDKY: zde

Časté dotazy

Likvidace obtížného hmyzu

Požadavky k likvidaci hmyzu (vosy, včely, sršně) se hlásí na tísňovou linku hasičů – tel.č. 150. Operátor tísňové linky rozhodne, jestli vyšle na místo jednotku hasičů hned nebo předá kontakt na místního velitele jednotky, se kterým si sami domluvíte podrobnosti likvidace.

Pro Frýdlant n.O. vyjíždí hasiči z města. Pro Lubno a Novou Ves vyjíždí místní jednotka. Zásah jednotkou SDH Frýdlant n.O. není zpoplatněn. Oznamovatel platí pouze náklady na použitý sprej - cca 150 Kč x použité množství. Doporučujeme zakoupení vlastního spreje na vosy či sršně – bros, raid, biolit atd.

Jelikož tento typ zásahu takzvaně vydrží zpoždění (pokud nejste alergičtí), nejlépe požadavek hlaste po 17 hodině. Hmyz se vrací do svých hnízd a je také klidnější, proto také tuto dobu využijte k návštěvě drogerie a k zakoupení spreje. Nebude Vám hrozit, že jednotka nebude moct zasáhnout, protože nebude mít k dispozici sprej.

Prosíme oznamovatele, aby zvážili, jestli je zásah vůbec možný. Hmyz je součástí přírody, takže pokud vidíte množství včel, vos v okolí stromu, který např. kvete, nevidíte hnízdo – hasiči nebudou mít jak zasáhnout. Totéž platí, když vidíte, že Vám hmyz zalítává např. pod střešní krytinu, opláštění domu – budete se muset rozhodnout, strpět nutné částečné rozebrání střešní krytiny, opláštění atd. i s rizikem, že toto bude poškozeno. Ve většině případu, se pod místem vstupu nenalézá hnízdo.

Pokud jednotka nebude moci zasáhnout, toto rozhodne na místě velitel, budete odkázání na deratizační firmu a jednotka zásah neprovede (hmyz nikoho neohrožuje a majitel snese částečné omezení využívání majetku, oznamovatel nebude chtít zaplatit náklady na spreje, majitel nedovolí rozebraní např. obložení domu, zásah nebude možný provést prostředky jednotky, atd.)

Plnění bazénu

Dovoz vody k plnění bazénu JSDH Frýdlant nad Ostravicí neprovádí. S tímto požadavkem se obraťte na pracovníky SMVaK.

Pálení klestí

Pálení hlašte na: www.hzsmsk.cz v příslušné sekci „pálení klestí“ (pravý horní roh), případně na telefonní linku 150. Předejdete tím zbytečnému výjezdu hasičů. Upozorňujeme, že ve městě Frýdlant nad Ostravicí platí Obecně závazná vyhláška č.01/2017, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů na území města Frýdlant nad Ostravicí.

Činnost jednotky v roce 2018

Jednotka SDH Frýdlant nad Ostravicí vyjela v roce 2018 celkem ke 195 událostem.

Jako již tradičně převážnou část výjezdů tvořila technická pomoc a to ve 106 případech, kdy se jednalo jak o popadané stromy, likvidaci obtížného hmyzu, otevření uzavřených prostor a podobně. K požáru byla jednotka vyslána ve 38 případech, z toho hned 12 požárů bylo zaznamenáno v měsíci dubnu, kdy díky suchu a neopatrnosti lidí docházelo k požáru lesních a polních porostů. U dopravní nehody zasahovala jednotka 36 krát. Při těchto dopravních nehodách bylo zraněno celkem 39 osob a 2 osoby svým zraněním na místě podlehly. K úniku nebezpečných látek hasiči vyjížděli ve čtyřech případech, ve dvou případech to bylo k záchraně osob a zvířat. Jako planý poplach bylo vyhodnoceno celkem 9 událostí.

video

celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8